82849 3inyr sh6a8 zfdkn 3nt25 b93b2 29ky3 ih936 rebhf a7nef 46yit nnsbr e4nti b6tbt kt2r4 6szhz 6asni 952s7 b2zsf 7tarz t5dfh cute duo ๐Ÿˆ |

cute duo ๐Ÿˆ

2022.01.26 10:31 Herperslow cute duo ๐Ÿˆ

cute duo ๐Ÿˆ submitted by Herperslow to cats [link] [comments]


2022.01.26 10:31 Many_Reception_3537 FREE ASTRO NFT! โš ๏ธ UPVOTE AND READ THE COMMENT BELOW ๐Ÿš€

FREE ASTRO NFT! โš ๏ธ UPVOTE AND READ THE COMMENT BELOW ๐Ÿš€ submitted by Many_Reception_3537 to NFTsMarketplace [link] [comments]


2022.01.26 10:31 Comfortable_Teach679 Does Anybody Else Hate Their Old Self? How Do You Go On? Any Advice Welcome

I am very much, now, okay with who I am. I have a long way to go to feeling okay about my past, though. I don't know how to go on sometimes, when memories come back to me, and I'm essentially haunted by my own past dumb decisions. I am aware that I need to let go, as I'm not in a position where I can make amends or amend any of it, and most of those old characters from my life will have moved on, too. What I'm seeking is advice. How do you go on when your old self was so stupid? How do I make myself focus solely on who I am now?
submitted by Comfortable_Teach679 to depression_help [link] [comments]


2022.01.26 10:31 Venzael Glinda stats and abilities

Glinda stats and abilities submitted by Venzael to MSLGame [link] [comments]


2022.01.26 10:31 sexybeast1146 shiri spear | boston 25

shiri spear | boston 25 submitted by sexybeast1146 to hot_reporters [link] [comments]


2022.01.26 10:31 sunnyvrmx Tuesday Bunny settling into his new loving home well!

Tuesday Bunny settling into his new loving home well! submitted by sunnyvrmx to Rabbits [link] [comments]


2022.01.26 10:31 Soggy_Cocoa How do I get closer with people in year 8

Everyone knows me. I am not popular or unpopular. I have a pretty big friend group and most of the time I feel like I am just standing around my friends and not actually apart of them. I donโ€™t get invited anywhere and whenever I invite someone to do something, there is a reason why they canโ€™t come. I feel lonely and I just want to get to know someone.
submitted by Soggy_Cocoa to school [link] [comments]


2022.01.26 10:31 Kunphen Beauty of nature

Beauty of nature submitted by Kunphen to EcoNewsNetwork [link] [comments]


2022.01.26 10:31 SaltChipper I literally had a 2 day long argument with my partner.. over eyeliner.

Everything was completely fine for like a few weeks and I thought โ€œoh this is great Iโ€™m not freaking out randomly rnโ€ and then I remembered I let him borrow my eyeliner on Halloween, he let HIS friend borrow it and the friend never gave it back. I dress up a lot so that eyeliner is important to me, so I got really fucking angry remembering I never got it back. I started accusing him of throwing it out or intentionally losing it and started cussing him out, and then we just stopped talking for 2 days. I felt like absolute shit for those 2 days thinking that he hated me now because I overreact to everything. Itโ€™s over now but I still feel really bad about it. I bought myself a new eyeliner now at least
submitted by SaltChipper to BPD [link] [comments]


2022.01.26 10:31 Klaus_Reckoning We need to have a conversation about that interview, and censoring critiques are not constructive

We need to have a conversation about that interview, and censoring critiques are not constructive submitted by Klaus_Reckoning to antiwork [link] [comments]


2022.01.26 10:31 borisssssssssssssss What helps you get through being sick?

submitted by borisssssssssssssss to AskReddit [link] [comments]


2022.01.26 10:31 Similar-Yesterday-57 A certain sub in nutshell

Misandrist hating on misogyny
submitted by Similar-Yesterday-57 to IndianBlatantMisogyny [link] [comments]


2022.01.26 10:31 spekal_luke_II Who is your favourite Austrian painter?

View Poll
submitted by spekal_luke_II to polls [link] [comments]


2022.01.26 10:31 SparxFL 6 years today!!

Happy 6th cake day to me!
submitted by SparxFL to cakeday [link] [comments]


2022.01.26 10:31 PotateX2 my first meme out of SSundee's latest video; it's probably trash lol

my first meme out of SSundee's latest video; it's probably trash lol submitted by PotateX2 to SSundeeReddit [link] [comments]


2022.01.26 10:31 BojanM79 Make upvote button BIGGER.

That's it.
submitted by BojanM79 to ideasfortheadmins [link] [comments]


2022.01.26 10:31 runexnilsen NFTs to buy 2022

Considering one of these, any thoughts? I like it supermuch:
submitted by runexnilsen to NFTsMarketplace [link] [comments]


2022.01.26 10:31 IndependentSearch824 Dura ace 9000 or Ultegra R8000 front derailleur?

Hi! Which front derailleur is best in terms of performance? I have been told that the ultegra actually outperforms the dura ace?
submitted by IndependentSearch824 to bicycling [link] [comments]


2022.01.26 10:31 HanzBecker Anyone Received VIP Package Swag in mail Yet ? Still Delayed ? TIA

Anyone Received VIP Package Swag in mail Yet ? Still Delayed ?
submitted by HanzBecker to ToolBand [link] [comments]


2022.01.26 10:31 ducksa I really like Stephen King's writing style and (some of) his unique stories. I don't like the scary, paranormal, religious, or "strange" stuff. Is there an author with similar writing style who omits those themes?

I know... King is known for his scary books, the paranormal, the religion, the good versus evil, all that. When he gets into that sort of stuff he loses me. Think books like Under the Dome, or The Stand -- well written, but not for me.
I really loved Shawshank, The Long Walk, Elevation, The Institute (the first 3/4 anyway). King's writing style really clicks with me. He writes interesting page-turner stories that are simple to read and sometimes just plain fun. I've never burned through a book as quickly as The Long Walk, and I'd love to find more of that.
None of the books I've read recently have clicked with me. Here are some recent reads with my likes/dislikes. Perhaps that will help figure out new authors I may enjoy.
Dune. Didn't enjoy it. Some very cool scenes like the gladiator arena with Feyd Rautha, the final battle scene, riding the Makers. Everything surrounding those parts was far too convoluted for me. Felt like the author was building the framework for sequels with the Bene Gesserit, religion, politics, ugh. Although I finished this book I rarely had a good time reading it.
The Count of Monte Christo (unabridged). I found the story difficult to follow at times. Too many characters and locations to try to keep track off -- I certainly failed in doing so. Some parts were great, like the prison scenes early on, but I didn't enjoy the slow sections, which for me was most of the book. I only got halfway through the book and it was a struggle most of the time.
Billy Summers. Seems like most people loved this book, I did not. Enjoyed the first quarter or so when Billy is setting up as a hitman. Disliked the entire rest of the book when he's caring for the young girl and plotting his revenge.
submitted by ducksa to suggestmeabook [link] [comments]


2022.01.26 10:31 ChildofValhalla Are you guys ready for the "Remaissance?"

Are you guys ready for the submitted by ChildofValhalla to badMovies [link] [comments]


2022.01.26 10:31 Jonezzzzzzzy THE WALL - EIGHTEEN 4x12

THE WALL - EIGHTEEN 4x12 submitted by Jonezzzzzzzy to OlaEnglund [link] [comments]


2022.01.26 10:31 DisappointingReality ่™Žๅนดๅ‰็ฅฅ by XIN WANG

่™Žๅนดๅ‰็ฅฅ by XIN WANG submitted by DisappointingReality to ImaginAsian [link] [comments]


2022.01.26 10:31 Scoreagle [OC]Cat-Walker:3

submitted by Scoreagle to miraculousladybug [link] [comments]


2022.01.26 10:31 Lux_masked_killer Yup pretty much

submitted by Lux_masked_killer to Xenogender_irl [link] [comments]


http://myata-lounge-kalyan-bar.ru